Back to the article Montáž strešného okna 1 / 26

Pri odlišnej svetlej vzdialenosti krokiev od šírky okna pomôže tzv. tesárska výmena.