Back to the article Montáž strešného okna 1 / 26

Na bočnej strane okno pripevníme k strešnej konštrukcii pomocou bočných montážnych uholníkov.