Back to the article Majster alebo fušer? 1 / 4

Ukážka nekvalitne zrealizovného úžľabia FOTO: BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.