Back to the article Izolácia plochej strechy EPDM membránou 7 / 12
Zdroj: Firestone Building Products

Po zaschnutí lepidla sa najprv zatlačí membrána k päte atiky, aby nám nevzniklo premostenie. Následne ľahkým pohybom sa vytiahne membrána po atike smerom hore.