7 / 13

Po zaschnutí lepidla sa najprv zatlačí membrána k päte atiky, aby nám nevzniklo premostenie. Následne ľahkým pohybom sa vytiahne membrána po atike smerom hore.

Zdroj: Firestone Building Products
Späť na článok

Izolácia plochej strechy EPDM membránou

7 / 13