Back to the article Ako vybrať vhodnú strešnú krytinu podľa typu strešnej konštrukcie 25 / 25

Vegetačná strecha Urbanscape, komplexný systém na extenzívne zelené strechy bez zvýšených nárokov na údržbu a statiku. Hmotnosť suchého systému je 15 až 20 kg/m2. Hmotnosť úplne nasiaknutého systému je 32 až 80 kg/m2. Na nosnú konštrukciu strechy (1) sa kladie hydroizolacia (2) a ostatné súvrstvia systému. Koreňová membrána (3) sa vyrába z LD polyetylénu a používa sa ako zábrana proti prerastaniu koreňov do štruktúry zelených striech. Odvodňovací systém (4) tvorí separačná vrstva s obojstranným odvodňovaním a doska z extrudovaného polystyrénu, ktorá zachytáva vodu. Rolka substrátu (5) je ľahký materiál, vyrobený z dlhých vlákien minerálnej vlny vytvarovaných tak, aby vytvorili kompaktnú a tvarovo stálu rohož. Biologicky rozložiteľný vegetačný kryt (6) pozostáva z 10 až 12 rozličných druhov rozchodníka. » Orientačná cena: od 45,60 €/m2 (systém v najvyššom štandarde, zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, cenová ponuka sa spresňuje na základe obhliadky stavby, štandard dodania od 50 m2, možné dodať aj menšie výmery).