Back to the article Ako udržať sneh na šikmej streche? Vyberte si vhodné zábrany proti padaniu snehu 1 / 10

Elektrické vyhrievanie vonkajších odkvapov Vyhrievanie odkvapov a vyhrievanie strešných zvodov je ideálne riešiť pomocou elektrických vykurovacích káblov. Pre ceny sa používajú odporové vykurovacie káble, je však možné použiť aj samoregulačné káble. V prípade bežných odkvapov a zvodov (do Ř 150 mm) sa inštaluje vykurovací príkon 30 až 40 W/m, v nadmorských výškach 1 000 m je to 60 W/m a viac. Výhodnejšie je použiť kábel s nižším príkonom a inštalovať ho do odkvapu alebo zvodu dvakrát alebo trikrát ako použiť výkonnejší kábel a inštalovať len jednu žilu. Na upevnenie kábla v žľabe a zvode sa používajú plastové príchytky alebo oceľové lanká s príchytkami. Proti námraze možno chrániť aj strešné úžľabia, okraje striech a pod. Tu sa kábel zvyčajne inštaluje tzv. pilkovaním, a to v takých rozstupoch, aby bol plošný príkon približne 200 W/m2, resp. 250 W/m2 (1 000 m n. m.). Cena: 47 € (vykurovací okruh s káblom ADPSW, dĺžka 8,3 m, príkon 160 W na rozmrazovanie žľabov a zvodov, s UV ochranou), 13,82 € (bežný meter samoregulačného vodiča s príkonom 20 W/m na ochranu odkvapov a zvodov). www.fenix.sk