Back to the article Ako udržať sneh na šikmej streche? Vyberte si vhodné zábrany proti padaniu snehu 7 / 10

Sneholam Sneholamy slúžia ako doplnkový systém na zachytávanie snehu predovšetkým v odkvapovej oblasti a tam, kde to príslušné predpisy nariaďujú. Namiesto priebežného radu škridiel sa namontuje mreža sneholamu. Sneholam sa skladá zo škridly sneholamu, držiaka mreže sneholamu, mreže sneholamu, spojok mreže sneholamu. Namiesto mreže je možné voliť aj drevenú guľatinu s držiakom guľatiny. Škridla sneholamu je k dispozícii pre veľkoformátové, ako aj maloformátové krytiny. Cena: od 33,60 €/ks (škridla sneholamu), 13,20 €/ks (držiak mreže sneholamu), 59,40 €/ks (mreža sneholamu), 1,20 €/ks (svorka mreže sneholamu).www.bramac.sk