Back to the article Ako postupovať pri zateplení strechy 11 / 11

11. POHĽAD ZNÚTRANakoniec utesníme úžľabia, pripojenie na atiku, hrebeň a pod. Detaily riešení sú na stránkach výrobcu dosiek. Znútra treba neskôr pripevniť podhľady. Foto: Dano Veselský