Back to the article Ako postupovať pri zateplení strechy 1 / 11

10. ŠPECIÁLNE SKRUTKYKontralaty (min. 60 × 40 mm) sa pripevňujú skrutkami až do krokiev. Bez predvŕtania ich ukotvíme kolmo aj šikmo (pod uhlom 60°), v rozstupe najviac 200 mm. Foto: Stanislav Botur