Back to the article Využitie kameňa v domácnosti 1 / 5

Nanášaním pásu na kameň zo syntetického diamantu dosiahneme protišmykovú úpravu okraja schodu.

18 kamen dlazba big image