Späť na článok Tmely a ich použitie 1 / 6

Akrylátový tmel sa používajú na tesnenie stavebných dielov, ktoré sú vystavené malému zaťaženiu. Ako sú napríklad okenné rámy, škáry a trhliny v stenách a na fasádach.