Späť na článok Stavby z dreva 3 / 7

Ochrana konštrukčného dreva pred vlhkosťou je nanajvýš dôležitá. V poslednom čase sa pritom pred používaním izolačných fólií uprednostňujú dištancie a vetranie (napríklad zakladanie na pilótach alebo pásoch s prevetrávanou medzerou medzi domom a terénom). (Knauf Insulation)