Back to the article Rosenie okien 11 / 11

Prefabrikovaný okenný preklad prispôsobený na montáž vonkajších roliet môžeme zabudovať už pri stavbe nového domu.