Back to the article Rosenie okien 7 / 11

Vonkajšie rolety sú jednou z možností, ako čiastočne znížiť tepelné straty, a teda aj rosenie skiel.