Back to the article Prvá pomoc starému domu v piatich krokoch 9 / 10

Hlinená stena bez omietky Hlina je mate­riál, ktorý dýcha. Umožňuje vlhnutie, ale aj odparovanie vody i cez podmurovku (tzv. sokel) a vyschnutie po daždi pri kombinácii s paropriepustnými materiálmi. Steny chráňte tradičnou vápennou omietkou a alebo vápenným náterom. Obnovujte ho. Podlahy by mali mať paropriepustný povrch.

03 44 uss13hl big image