Back to the article Prvá pomoc starému domu v piatich krokoch 4 / 10

4. ZAISTITE BEZPEČNOSŤ Zabezpečte časti, ktoré vyzerajú labilne alebo nebezpečne. Ak máte pochybnosti o stabilite, zavolajte radšej statika a dočasne podoprite stenu, aby nemohla nikoho ohroziť. Poškodenú časť komína dočasne rozoberte a prekryte tak, aby do komína nepršalo. Ak je omietka na strope voľná a nedrží, radšej ju preventívne zhoďte. Zabezpečený dom prežije bez ďalšieho poškodzovania najbližší rok-dva. Inak sa postupuje pri obnove stavby, ktorá má slúžiť ako chata, a inak pri obnove domu na trvalé užívanie. Preto je potrebné vyjasniť si práve tento aspekt. foto: Zuzana Kierulfová

74 artur big image