Back to the article Prvá pomoc starému domu v piatich krokoch 2 / 10

ODBORNÍK RADÍ Pri rekonštrukcii domu je potrebné postupovať dôsledne a využívať pôvodné techniky a materiály, lebo sú s domom najviac kompatibilné. Raďte sa s odborníkom, ktorý má skúsenosti s citlivou obnovou tradičných domov. Nie všetci odborníci majú k tradičným domom vzťah a dostatok vedomostí o nich. Ing. arch. Zuzana Kierulfová lektorka využívania tradičných materiálov

05 zuzana big image