Back to the article Pracujeme s umelým kameňom 1 / 26

7. Po vyškárovaní ihneď očistíme povrch kameňa od malty. Po vyschnutí lepidla a škárovačky (počkáme asi mesiac) môžeme povrch penetrovať.