Back to the article Ohrievače vody 1 / 14

Prietokový ohrievač teplej vody s odvodom spalín cez obvodovú konštrukciu (tzv. turbo) a s maximálnym prietokom vody 14 l/min. Plynulá regulácia výkonu 7,0 –23,8 kW umožňuje ovládať prietok teplej vody s teplotou 60 °C od 2,0 do 7,0 l/min.