Back to the article Ohrievače vody 13 / 14

Princíp katódovej ochrany. Galvanické spojenie horčíka a železa spôsobuje, že elektróny prúdia v požadovanom smere šípok a vyrážajú z anódy katióny horčíka (anóda sa rozpadáva). Bez anódy by bol tok elektrónov opačný a katióny železa by prúdili z nechránených miest do vody.