Back to the article Ohrievače vody 1 / 14

Ohrievanie vody pomocou solárneho zariadenia. Ohriata solárna kvapalina z kolektorov prechádza zásobníkom a odovzdáva teplo pitnej vode.