Back to the article Ohrievače vody 1 / 14

Akumulačná nádrž na ukladanie prebytočného tepla z vykurovacieho systému.