Back to the article Ohrievače vody 1 / 14

Ležatý ohrievač vody s kombinovaným ohrievaním vody, vykurovacou vodou a keramickým vykurovacím telesom. Zvláštnosťou je, že vykurovacia voda nepreteká vykurovacím hadom, ale dutinou v dvojitej stene nádrže.