Back to the article Ohrievače vody 1 / 14

Kompaktná kondenzačná vykurovacia veža má v sebe zabudovaný aj ohrievač pitnej vody s objemom 250 l a časť solárneho systému (čerpadlo so solárnym okruhom a bezpečnostnú skupinu vrátane všetkých potrebných častí a solárnej regulácie). Jej pôdorys je 677 x 600 mm. Slnečná energia môže pokryť spotrebu tepla až na 60 %. Veža umožňuje dodatočné pripojenie či modernizáciu solárneho zariadenia bez nutnosti meniť zásobník.