Back to the article Ohrievače vody 1 / 14

Stacionárny plynový kondenzačný kotol s integrovaným zásobníkom teplej vody ponúka aj zvýšené množstvo pripravenej teplej vody vďaka technológii vrstveného ohrevu vody. Plynulá regulácia výkonu kotla 4,3 – 16,1 kW, pôdorys automatickej práčky, zásobník 83 l s technológiou vrstveného ohrevu.