Back to the article Montáž stropného podhľadu 1 / 25

15. KLZNÁ PÁSKA Do škáry medzi podhľadom a priľahlými stenami nalepíme samolepiacu, tzv. klznú pásku a škáru vyplníme tmelom. Foto: Rigips