Back to the article Montáž stropného podhľadu 15 / 25

7. MONTÁŽNE PROFILY Montážne (kolmé) R-CD RigiProfily vložíme do obvodových a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými. Maximálna vzdialenosť susedných montážnych profilov je 500 mm.Foto: Rigips