Back to the article Montáž stropného podhľadu 12 / 25

10. SPOJE Priečne spoje dosiek musia byť na montážnom R-CD RigiProfile. Nesmú vytvárať krížové škáry. Dosku skrátime tak, aby priečny spoj tvorila pôvodná PRO hrana.Foto: Rigips