Back to the article Montáž stropného podhľadu 1 / 25

11. ŠKÁRA Pri obvodovej stene ponecháme škáru so šírkou asi 6 mm, ktorá zabezpečí priestor na správne vytmelenie. Foto: Rigips