Back to the article Montáž stropného podhľadu 1 / 25

1. OBRYS Na stene vyznačíme polohu a obrysovú čiaru podhľadu. Pri vyznačovaní nezabudnime zohľadniť hrúbku opláštenia 12,5 mm. Foto: Rigips