Back to the article Koľko dnes stojí rodinný dom? 1 / 4

Povrchové úpravy vypracuje projektant podľa požiadaviek majiteľa rodinného domu A – zateplená fasáda so silikónovou omietkou, B – zateplená fasáda z extrudovaného polystyrénu, C – drevené okná, dvere, D – drevené zábradlie, masív z dosiek, E – strešná krytina, typ určí investor, F – dažďové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu, G – masív – podbitie z dosiek a drevený obklad, hrúbka asi 10 mm, H – strešné svetlovody, I – oplechovanie z pozinkovaného plechu s protikoróznym náterom, J – drevená konštrukcia s ochranným náterom na drevo

07 lea big image