Back to the article Hydroizolačné materiály 1 / 11

Asfaltované pásy sa neskôr prekryjú separačnou vrstvou (geotextíliou) a ďalšou vrstvou betónu Foto: Icopal