Back to the article Ako vybrať vhodné a funkčné okná na rodinný dom 1 / 22

Izolačné trojsklo Izolačné trojsklo sa skladá z troch tabúľ skla s hrúbkou 4 až 10 mm, so vzduchovou medzerou medzi sklami 6 až 24 mm vyplnenou špeciálnym inertným plynom (napr. kryptón, argón).