6 / 7

Ďalšie tehly sa osádzajú priamo do tehlového lôžka a vyrovnajú.

Zdroj: HELUZ
Späť na článok

Ako murovať rýchlejšie a úspornejšie?

6 / 7