Back to the article Zraniteľné podlahy 1 / 4

Pred lepením podlahy musí byť podklad rovný, zbavený nečistôt a trhlín.