Back to the article Vyrábame štýlový vešiak z masívneho dreva 1 / 37

5. Zostavenie Dielce uložíme na rovný podklad a skontrolujeme ich lícovanie, škáry a odskoky. Otočíme ich tak, aby plynulo nadväzovala kresba dreva. Môžeme si pomôcť zvierkami. foto: Milan Gigel

05 milangigel big image