Back to the article Vyrábame štýlový vešiak z masívneho dreva 1 / 37

9. Rozmeranie Na spodnú policu nakreslíme štyri osové línie a uložíme predely. Obrysujeme línie. Stanú sa referenčnými čiarami pri ďalšom presnom frézovaní. foto: Milan Gigel

09 milangigel big image