Back to the article Vyrábame štýlový vešiak z masívneho dreva 1 / 37

16. Meranie Na zadný panel prekreslíme obrysy políc a pozície drážok. Uholníkom prekontrolujeme ich zarovnanie. Prenášanie mier je presnejšie ako opätovné meranie. foto: Milan Gigel

16 milangigel big image