Back to the article Vyrábame štýlový vešiak z masívneho dreva 1 / 37

17. Frézovanie Najprv frézujeme líniu pri vrchnom okraji police. Prvú frézovanú drážku hneď porovnáme s rastrom. Na doraz opäť použijeme dlhú rovnú latu. foto: Milan Gigel

17 milangigel big image