Back to the article Vyrábame štýlový vešiak z masívneho dreva 1 / 37

23. Zameranie Zvierkou prichytíme ozdobnú lištu k čelnej strane vešiaka tak, aby dekoratívne prečnievala cez čelo a bočné strany. Naznačíme potrebnú dĺžku. foto: Milan Gigel

23 milangigel big image