Back to the article Údržba a nastavenie plastového okna 1 / 12

1. UTIAHNUTIEPootočíme kryt a utiahneme skrutky, ktoré upevňujú kľučku k rámu. Používaním sa uvoľňujú. Ak stará plastová kľučka praskla, vymeníme ju za kovovú. foto: Milan Gigel