Back to the article Údržba a nastavenie plastového okna 1 / 12

9. TESNOSŤUpraviť možno aj prítlak jednotlivých krídel. Povolením excentrov vytvoríme štrbinu na mikrovetranie, utiahnutím zvýšime tesnosť. foto: Milan Gigel