Back to the article Svojpomocná premena kuchynskej linky 1 / 20

14. NA OBKLADGrafosklo sa za linku montuje veľmi jednoducho. Možno ho nalepiť aj na existujúce obkladačky, ak ešte dobre držia a sú v jednej rovine. Foto: J.A.P. Slovakia, Trachea