Späť na článok Spravte si s nami nový obklad vane 1 / 25

Na schodík sme postupne prikladali pásy vodoodolnej laminátovej podlahy a vyrezávali ich priamočiarou pílou do oblúka. foto: Mgr. art. Jana Ardanová