Back to the article Rozvrhnutie priestoru v kuchyni 1 / 15

Veľmi pohodlné je, ak sa pri pracovnej ploche určenej na činnosti náročné na presnosť dá nastaviť tá najvhodnejšia výška. (Alno)

kuchyna 12 alno big image