Späť na článok Rozvrhnutie priestoru v kuchyni 9 / 15

Do horných skriniek by sa mali ukladať ľahšie predmety – čím sú vyššie, tým horšie bude dočiahnuť na ne, preto by nad pracovnou plochou mala platiť priama úmera medzi výškou uloženia a frekvenciou používania. Prístup do horných skriniek (najmä ak sú v duchu dnešných trendov nízke a široké) zjednodušuje aj rozumný spôsob otvárania dvierok. (Alno)