Back to the article Rozvrhnutie priestoru v kuchyni 1 / 15

Nožičky na spodných skrinkách linky sa dajú v istom rozpätí nastaviť tak, aby výška pracovnej plochy vyhovovala kuchárovi. Podľa toho sa potom prispôsobuje výška sokla. (Alno)

kuchyna 03 alno big image