Back to the article Ako zvíťaziť nad vlhkosťou stien v interiéri natrvalo
Zdroj: Marian Drobnica

Ak chcete svetlopieskovú farbu omietky farebne zmeniť, môžete na omietku naniesť farbu KlimaColor vo vhodnom odtieni určenú na úpravu omietok radu Klima. Začnite kútmi a detailmi, ako sú okolia dvier, vypínačov, ríms a pod, ktoré upravte štetcom.