Back to the article Ako zvíťaziť nad vlhkosťou stien v interiéri natrvalo
Zdroj: Miro Pochyba

V tejto chvíli sa môžeme rozhodnúť pre namaľovanie steny farbou alebo pre nanesenie dekoratívnej omietky. V tomto prípade sme sa rozhodli pre farbu, ktorú nanášame priamo na suchú štukovú omietku v dvoch alebo troch vrstvách, medzi ktorými necháme farbu aspoň 12 hodín schnúť.