Back to the article Ako zvíťaziť nad vlhkosťou stien v interiéri natrvalo
Zdroj: Miro Pochyba

Na stenu omietku nanášame ťahaním hladidla zospodu nahor. Pohyb zakončíme, až keď je hladidlo prázdne. Aj touto vrstvou sa snažíme stenu čo najviac vyrovnať. Hrúbka vrstvy by mala byť medzi 3 a 5 mm.